BERGSKROSS 

 • 0-200 mm

  Används vid:
  -Underlag för vägar och grunder som kräver mer fyllning

 • 0-100mm

  Används vid:
  -Grundarbeten
  -Byggande av vägar
  -Åker -och skogsvägar

 • 0-63 mm

  KaM 0/63
  Används vid:
  -Grundarbeten
  -Byggande av vägar
  -Åker -och skogsvägar

 • 0-32 mm

  KaM 0/32
  Används vid:
  -Grusning av vägar som behöver ett starkare bärlager
  -Grundarbeten


 • 0-16 mm

  KaM 0/16
  Används vid:
  -Grusning av vägar och
  gårdsplaner
  -Under mink -och rävhus
  -Vattenledningar
  -Gjutningar

 • 0-8 mm

  Används vid:

  -Plattläggningar
  -Halksandning
  -Springbanor
  -Gårdsplaner

 • 0-4 mm

  Används vid:
  -Gårdsplanar
  -Plattläggnignar
  -Under mink -och rävhus
  -Kabeldragningar
  -Vattenledningar
  -Gjutningar

BERGSSINGEL 

 • 18-65 mm

  Används vid:
  -Mellan mink -och rävhus

 • 16-32 mm

  Används vid:
  -Grusning av vägar
  -Mellan mink -och rävhus
  -Dräneringar
  -Fylls i gjuten grund

 • 8-16 mm

  KaS 8/16
  Används vid:
  -Dräneringar
  -Grusning av gårdsplanar och vägar
  -Fylls i gjuten grund

 • 4-8 mm

  KaS 4/8
  Används vid:
  -Dräneringar
  -Täckdikningar
  -Gårdsplanar
  -Halksand

 • Andra Produkter

  Fyllnadsmaterial(morän)
  Siktad matjord
  Naturgrus
  Sprängsten 600mm
  Dekorationssten

 • Halksandning