Bergskross

 • 0-200 mm

  Används vid:
  -Underlag för vägar och grunder som kräver mer fyllning

 • 0-100 mm

  Används vid:
  -Grundarbeten
  -Byggande av vägar
  -Åker -och skogsvägar

 • 0-65 mm

  Används vid:
  -Grundarbeten
  -Byggande av vägar
  -Åker -och skogsvägar

 • 0-35 mm

  Används vid:
  -Grusning av vägar
  -Grundarbeten

  Denna dimension används på grusvägar som behöver ett starkare bärlager

 • 0-18 mm

  Används vid:
  -Grusning av vägar -och gårdsplanar
  -Vattenledningar
  -Grundarbeten

  Populär dimension för underhåll av grusvägar!

 • 0-16 mm

  Används vid:
  -Grusning av vägar - och gårdsplanar
  -Plattläggnignar
  -Under mink -och rävhus
  -Kabeldragningar
  -Vattenledningar
  -Gjutningar

 • 0-4 mm

  Används vid:
  -Plattläggnignar
  -Under mink -och rävhus
  -Kabeldragningar
  -Vattenledningar

Bergssingel

 • 18-65 mm

  Används vid:
  -Mellan mink -och rävhus

 • 16-32 mm

  Används vid:
  -Grusning av vägar
  -Mellan mink -och rävhus
  -Dräneringar
  -Fylls i gjuten grund

 • 8-18 mm

  Används vid:
  -Dräneringar
  -Grusning av gårdsplanar och vägar
  -Fylls i gjuten grund

 • 4-8 mm

  Används vid:
  -Dräneringar
  -Täckdikningar
  -Gårdsplanar
  -Halksand

 • Andra Produkter

  Fyllnadsmaterial(morän)
  Siktad matjord
  Naturgrus
  Sprängsten 600mm
  Dekorationssten

 • Halksandning