BERGSKROSS 

  • 0-200 mm

    Används vid:
    -Underlag för vägar och grunder som kräver mer fyllning

  • 0-100mm

    Används vid:
    -Grundarbeten
    -Byggande av vägar
    -Åker -och skogsvägar

  • 0-63 mm

    KaM 0/63
    Används vid:
    -Grundarbeten
    -Byggande av vägar
    -Åker -och skogsvägar

  • 0-32 mm

    KaM 0/32
    Används vid:
    -Grusning av vägar som behöver ett starkare bärlager
    -Grundarbeten


  • 0-16 mm

    KaM 0/16
    Används vid:
    -Grusning av vägar och
    gårdsplaner
    -Under mink -och rävhus
    -Vattenledningar
    -Gjutningar

  • 0-8 mm

    Används vid:

    -Plattläggningar
    -Halksandning
    -Springbanor
    -Gårdsplaner

  • 0-4 mm

    Används vid:
    -Gårdsplanar
    -Plattläggnignar
    -Under mink -och rävhus
    -Kabeldragningar
    -Vattenledningar
    -Gjutningar

BERGSSINGEL 

  • 18-63 mm

    Används vid:
    -Mellan mink -och rävhus

  • 16-25 mm

    Används vid:
    -Grusning av vägar
    -Mellan mink -och rävhus
    -Dräneringar
    -Fylls i gjuten grund

  • 8-18 mm

    KaS 8/18
    Används vid:
    -Dräneringar
    -Grusning av gårdsplanar och vägar
    -Fylls i gjuten grund

  • 4-8 mm

    KaS 4/8
    Används vid:
    -Dräneringar
    -Täckdikningar
    -Gårdsplanar
    -Halksand

  • Andra Produkter

    Fyllnadsmaterial(morän)
    Siktad matjord
    Naturgrus
    Sprängsten 600mm
    Dekorationssten

  • Halksandning